HAKKIMIZDA

Şiraze, kitap ciltçiliğinde yaprakları tutan ibrişimden örülmüş ince şerit manasına gelir, zamanla kitap ayracı olarak kullanılan iplik şerit de aynı isimle anılmaya başlamıştır. Farsça, Arapça ve Türkçe’de düzen, nizam, intizammanalarını da bir bütün halinde ifade eder. Eskiler genellikle dengeli olmak manasına kullanırlar.

Marka inşası ya da Marka yönetimi bütüncül bir bakış açısını gerektirir. Markanın özünden başlayarak konumlamasına, kurumsal kimliğine; rekabet analizinden iletişim diline, materyallerine kadar her detay 360 derece, geniş ve birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Yapılan tüm tanıtım ve tutundurma çalışmaları bu bütünün parçaları gibidir ve büyük, küçük her faaliyet sizi dosdoğru anlatmalı, ana gövdeden ayrılmamalıdır. O zaman sırtınız Şiraze’nin cildi tuttuğu gibi sağlam olur. Unutulmamalıdır ki, en küçük bir deformasyon bile zamanla ilerler, elma kurtlanır, ağaç içten çürür, cilt dağılır ve markanız Şiraze’den çıkabilir.

İşte bu yüzden Marka yönetiminizin Şiraze’ye ihtiyacı vardır…

 • ODAKLANIRIZ

  Marka oluşturmaya başlamak için en önemli kural hedefe odaklanmak ve stratejik düşünmektir. Hedef net değil, strateji doğru kurgulanmamışsa yayı germemizin ne anlamı kalır…

 • İNCELERİZ

  Marka ve iletişim stratejisini ortaya koymadan, o alanda yapılmış tüm ulusal ve uluslararası işleri derinlemesine tetkik ederiz. Hedefi vurmak için her detayı tek tek hesaba katarak marka ve iletişim yol haritasını ortaya koyarız.

 • AŞKLA TASARLARIZ

  Bize göre bir çalışmanın insanların takdirini kazanması için; üretilen fikrin, verilen emeğin aşkla yapılması esastır. Küçükten büyüğe tüm tasarım ve üretim sürecini aynı şevkle sürdürürüz.

 • NETİCEYE BAKARIZ

  Marka ve iletişim sonuçta bir değer üretmelidir. Satış, algı ya da itibar. Bizde sizin gibi işin sonuna bakarız…

 • YENİLENİRİZ

  Her işten sonra süreci ve kendimizi yeniden gözden geçiririz. Kazandığımız tecrübeyi hayatımıza ve diğer işlerimize yansıtırız. Her dem yenileniriz, bizden kim usanası!..